July 13, 2024
Wat is Redemptive Design?
By Erik Houmes

Bij SEED worden we enthousiast als we mensen kunnen helpen met het ontdekken, ontwerpen en ontwikkelen van ideeën die sociale impact hebben in de maatschappij en invulling geven aan missie en zingeving. We geloven in jouw droom en idee en we helpen je graag deze te realiseren zodat jij een positieve impact maakt in deze maatschappij. Maar hoe doen we dat dan?

Sinds de oprichting van SEED in 2015 hebben we onze ervaring vanuit verschillende werkvelden gebundeld om de juiste aanpak te ontwikkelen. Die bundeling van innovatie, strategie, design, theologie en sociaal ondernemerschap bleek een mooie uitdaging. De eerste 3 jaar bestond daarom vooral ook uit brainstormen, testen met klanten, bijschaven en leren. In 2018 hebben we deze lessen en ervaringen bij elkaar gebracht in een aanpak die we Redemptive Design noemen.

Redemptive: Met ‘Redemptive’ bedoelen we dat je iets creëert dat terug geeft aan de samenleving en een sociale impact heeft die specifiek bij jou past.

Design: Met ‘Design’ bedoelen we ontwerp. Onze aanpak is een systematische, iteratieve manier van het ontwerpen van oplossingen voor jouw idee of organisatie.

Het Redemptive Design-raamwerk en de toolkit zijn speciaal ontwikkeld om je te helpen innovatieve diensten, producten, strategieën en organisaties te creëren die een positieve impact hebben op deze wereld. We hebben er voor gekozen de naam Redemptive Design ook hier in Nederland te gebruiken. We begrijpen dat het ontdekken, ontwerpen en ontwikkelen van een idee naar realiteit sterk beïnvloed wordt door de lokale cultuur en maatschappij. Daarom hebben we de volledige aanpak op maat gemaakt voor de Nederlandse context.

Wat zijn onze ontwerpprincipes?

We baseren de aanpak op een aantal ontwerpprincipes. Deze principes bepalen de opbouw en toepassing van de verschillende modellen. Dit zijn onze 5 ontwerpprincipes:

1. Focus op mogelijkheden: Kijk je naar een wereld vol onoplosbare problemen of zie je een wereld vol mogelijkheden en kansen? Bij SEED zien we de wereld als onvoltooid. Een wereld die jou en mij nodig heeft. Niet om te laten horen waar we tegen zijn, maar om te laten zien waar we vóór zijn. We proberen het beste in elke context te ontdekken en daaruit voort te bouwen.

2. Meten is weten: We hechten veel waarde aan verbeeldingskracht, maar we testen altijd onze aannames, waarbij we intentioneel luisteren en ons inleven in de belangrijkste stakeholders.

3. Storytelling / verhaal gestuurd: Wij geloven dat strategieën die zijn ontwikkeld rond een verhaal met een mogelijke oplossing beter zijn dan strategieën die rond een probleem zijn gebouwd. Een verhaal nodigt uit om in te stappen en deel te worden. Een verhaal zet mensen centraal, niet het idee, het probleem of een de oplossing.

4. Samenwerking: Samen werken aan verandering. We betrekken stakeholders bij co-design en co-creatie. Dit vergroot het eigenaarschap van zowel het proces als de oplossing.

5. Iteratief en flexibel: We ontwerpen op een iteratieve manier. Hierbij werken we door continu testen en verbeteren stapsgewijs naar een oplossing toe. Dit betekent dat eerdere aannames, ontwerpkeuzes en oplossingen kunnen worden heroverwogen, herontworpen en aangepast.

Wat is het model?

De aanpak is opgebouwd uit 3 fasen: Ontdek, Ontwerp en Ontwikkel. Elke fase helpt je stapsgewijs verder om van een idee tot een heldere strategie te komen.

Ontdek

Welke plek in de maatschappij wil je innemen? Is er een nood of probleem dat je graag zou oplossen? Misschien samen met partners? Met behulp van ons Identiteit Canvas krijgen we samen inzicht in wie jij bent en wat het verhaal is dat je wilt vertellen. Onze Verander Theorie helpt je te begrijpen wat de verandering is die je wilt creëren en in welke context dit plaatsvindt.

Ontwerp

Nu we weten wat we willen veranderen, volgt de vraag hoe we dat willen doen. Samen met jou genereren we ideeën en helpen jou dit verder te ontwerpen naar concrete oplossingen. Oplossingen die je stapsgewijs gaat testen met jouw doelgroep. Elke significante verandering en bijbehorende oplossing hebben een structuur om deze voort te zetten – een bedrijf, organisatie of gemeenschap. Ons Organisatie Model Canvas helpt je bij het ontwikkelen van je structuur, om te zien of het de verandering ondersteunt en de impact heeft die je wilt zien.

Ontwikkel

Ideeën veranderen de wereld niet. Ideeën die we omzetten in tastbare oplossingen doen dit wel. Ons Strategie Canvas stelt je in staat om het ontwerpproces en oplossingen te vertalen in duidelijke vervolgstappen die helpen om tot realisatie te komen. We helpen je een 3-jaren-strategie met concrete acties op te stellen.

Er is  natuurlijk nog veel meer te vertellen over onze aanpak en de ruim 15 tools die we gebruiken. Mocht je meer willen weten over Redemptive Design kijk dan op www.seed-nl.org/redemptive-design/ of stuur mij een berichtje.

Redemptive Design is onder andere opgebouwd uit elementen en modellen vanuit Design Thinking, Business Modeling en Asset Based Community Development en komt voort uit het christelijk verhaal van naastenliefde en zorg voor deze wereld.
We staan met onze aanpak op de schouders van mensen als John E. Arnold die in de jaren ’50 met “Creative Engineering” de eerste stappen zette voor het huidige Design Thinking. Mensen als Alexander Osterwalder (Business Model Canvas) en Eric Ries (Lean Start Up) die een wereld opende voor visualiseren van strategie en design. Mensen zoals John McKnight die in de jaren ’80 maatschappelijke ontwikkeling en sociale impact op de kaart zetten met de ABCD-methode.

h

Erik Houmes

you may also like

0 Comments