July 13, 2024
De maatschappelijk relevante kerk: Wat zie je?
By Erik Houmes

Voor veel mensen is de wereld een gegeven. Het is een vaste statische omgeving: klaar. Maar wat als je je blik verbreedt en ziet wat er kan zijn? Dat je een wereld ziet die onvoltooid is.

Zie je het leven als iets wat je creëert? Of zie je het leven als iets dat je overkomt? Kijk je naar een wereld vol onoplosbare problemen of zie je een wereld vol mogelijkheden en kansen? Blijf jij stil of sta je op en spreek jij je uit over de dingen die jouw raken?

We willen je niet alleen helpen bij het overdenken van deze vragen; we willen met je meegaan terwijl je de antwoorden en oplossingen ontdekt, ontwerpt en ontwikkelt.

Bij SEED zien de wereld als onvoltooid. Een wereld die jou en mij nodig heeft. Niet om te laten horen waar we tegen zijn, maar om te laten zien waar we voor zijn. En te beginnen met het creëren van dingen die dat belichamen.

Bij ons thuis hebben we zo’n hip letterbord hangen. Elke 4-5 weken proberen mijn vrouw en ik er een quote op te zetten die ons herinnert aan iets inspirerend of beschrijft waar we als gezin zijn. De afgelopen weken staat er een quote van Francis Thoreau “… Het is niet waar je naar kijkt, het is wat je ziet …” en daar onder een uitspraak van de schrijver van het Bijbelboek Jesaja: “… Zie ik doe iets nieuws … ”. Een belofte en een uitdaging om elke dag naar te leven.

De Bijbel begint met dit prachtige, avontuurlijke gedicht over een onvoltooide wereld. Er zijn sterren en vissen en aarde en dieren en oceanen – en ze zijn allemaal in het eindeloze proces van groeien. Het is een wereld vol leven, schoonheid en complexiteit. Niets is statisch of in steen gebeiteld. Alles is in beweging,  gaat vooruit. In het midden van al deze in beweging zijnde schepping lezen we over twee mensen, Adam en Eva. En een God die hen vertelt:

Doe hier iets mee!

Maak iets.

Geniet ervan!

Zorg er voor!

De dichter wil ons laten weten dat God op zoek is naar partners, mensen om mee te werken aan deze wereld. Het gedicht vertelt over hen, maar het stelt vragen aan jou:

Wat voor wereld zie je?

Wat maken we van ons leven?

Wat creëer je?

Eén van mijn dromen als kind was uitvinder worden, naast brandweerman en vuilnisman (hoe gaaf is het om achterop zo’n vuilniswagen te rijden). Dus vanaf jonge leeftijd probeerde ik dingen te creëren en uit te vinden. Om eerlijk te zijn, resulteerde dat er meestal in dat ik gloednieuw speelgoed uit elkaar haalde en niet wist hoe ik het weer in elkaar moest zetten. Ondanks de veelvuldige waarschuwingen van mijn ouders om mijn nieuwe speelgoed niet kapot te maken, ben ik nooit gestopt met het proberen iets nieuws te maken. Zelfs nu, vind ik het nog steeds niet erg om mijn eigen auto te repareren of mijn jongens te helpen een mega bouwwerk van LEGO te maken. Iets creëren uit het niets.

Toen ik als tiener meer leerde over de grote uitvinders die ons de gemakken van onze huidige westerse levensstijl hebben gegeven, viel een van hen op – en dat doet hij nog steeds. Zijn naam is Thomas Edison, bekend als uitvinder van het opwekken van elektriciteit, massacommunicatie, geluidsopname, films en natuurlijk de gloeilamp. Het is niet zozeer het aantal uitvindingen (met 1093 patenten op zijn naam) of het belang ervan; ik bewonder en hou van zijn kijk op de wereld en zijn plaats en rol daarin. Terwijl hij bezig was met het uitvinden van de gloeilamp en een van zijn vele pogingen mislukte, zei hij: “… ik heb niet gefaald. Ik heb zojuist 1000 manieren gevonden die niet werken … ” Het is niet waar je naar kijkt, het is wat je ziet. Edison keek niet naar de wereld als voltooid, een plek die statisch is. Hij zag een wereld vol kansen, een wereld die hem nodig had om te belichamen waarvoor hij was, niet om uit te dagen waar het tegen was.

Een van de redenen waarom ik graag betrokken ben bij SEED, is dat we de wereld als onvoltooid beschouwen. Een wereld die jou en mij nodig heeft om positieve veranderingen in onze maatschappij te creëren. We geloven dat de kerk hierin ook een belangrijke rol kan vervullen. Dat de kerk niet alleen praat en leert over wie God is, maar dat we ontwerpen, creëren en tastbaar maken dat er een groter plan is buiten de muren van onze kerken.

Wat voor wereld zie je?

Wat ga je maken?

Vragen die de Schepper van deze wereld aan jou en mij stelt.

Het is niet waar je naar kijkt, het is wat je ziet!

Speciaal voor kerkgemeenschappen hebben we een whitepaper opgesteld: De maatschappelijk relevante kerk, van droom naar werkelijkheid. Meer weten download de whitepaper via deze link https://www.seed-nl.org/gemeenschap/download-whitepaper-kerken/

h

Erik Houmes

you may also like

0 Comments