April 17, 2024
Een frisse blik…
By Erik Houmes

Nieuwe wegen…

De wereld waarin je als not-for-profit werkt verandert enorm snel. De noodzaak om mee te veranderen – en dus open te staan voor nieuwe werkwijzen en ideeën – is dan ook groter dan ooit.  Politieke en sociale ontwikkelingen en de steeds veranderende behoeften van kwetsbare gemeenschappen zorgen ervoor dat de meeste werkwijzen niet lang fris en relevant blijven. Je móet innovatie dus een vast onderdeel van je organisatieprocessen maken als je relevante en effectieve producten, diensten en programma’s aan wilt blijven bieden. Redemptive design kan je daar heel goed bij helpen.

Onder druk…

Onder druk of in crisissituaties vallen veel organisaties terug in oude bekende methodes. Deze waren in verleden vaak effectief, maar omstandigheden, de context en doelgroepen veranderen vaak over tijd zodanig dat je processen en methodes moet aanpassen.

In de afgelopen jaren is door COVID, politieke en sociale ontwikkelingen de context waarin veel Kerken en not-for-profits werken veranderd. Niet alleen voor de doelgroep voor wie ze werken en bestaan, maar ook voor de sponsoren (particulier en overheid) en leden. Deze veranderingen vragen van een om een innovatieve kijk en aanpak op de wijze waarop not-for-profits producten, diensten, programma’s en bijeenkomsten ontwikkelen.

Als je als organisatie de aansluiting met je doelgroep en/of achterban verliest, bestaat er de kans dat je niet meer als relevant of effectief worden gezien. Het gevolg: verlies van zowel financiële als morele steun.

Om dit te voorkomen móet je innovatie in de processen van je organisatie borgen. Als not-for-profit  die in maatschappelijke en/of ontwikkelingscontexten dient, heb je een nieuwe aanpak en frisse blik op innovatie, missie en verandering  nodig.

Een frisse blik…

Redemptive Design: een nieuwe aanpak en frisse blik op innovatie, missie en verandering. Deze werkwijze helpt je om de wereld niet te zien als een op te lossen probleem, maar als een uitdrukking van Gods creativiteit. Daarnaast maakt het innoveren leuk en helpt het jou en je team innovatie te borgen in je processen.

Redemptive Design is een aanpak en een set  toolkit die mensen helpt ideeën te realiseren die  de wereld laten zien dat: “We are designed for more”. We zijn gemaakt voor meer dan alleen geld verdienen, een baan hebben of onzichtbaar te  zijn in deze maatschappij.

Onze onderscheidende benadering van Redemptive Design komt voort uit het christelijke verhaal van naastenliefde en zorg voor deze wereld. Het Redemptive  Design-raamwerk en de toolkit zijn speciaal  ontwikkeld om je te helpen innovatieve diensten, producten, strategieën en organisaties te creëren  die een positieve impact hebben op deze wereld.

REDEMPTIVE-

Met ‘Redemptive’ bedoelen we dat je iets creëert dat terug geeft aan de samenleving en een sociale impact heeft die specifiek bij jou past.

-DESIGN-

Met ‘Design ’bedoelen we ontwerp. Onze aanpak is een systematische, iteratieve manier van het ontwerpen van oplossingen voor jouw idee of organisatie.

De principes…

Redemptive Design is onder andere opgebouwd  uit elementen en modellen uit Design Thinking, Business Modeling en Asset Based Community Development. Redemptive Design helpt theoretische overtuigingen en ideeën om te  zetten in tastbare initiatieven. Redemptive Design werkt op basis van de volgende principes:

1. Focus op mogelijkheden: het helpt je om de wereld niet te zien als een op te lossen probleem, maar als een uitdrukking van Gods creativiteit. Probeer het beste in elke context te ontdekken en daaruit voort te bouwen.

2. Meten is weten: we hechten veel waarde aan verbeeldingskracht, maar dagen je altijd uit aannames te testen, bewust te luisteren en je in te leven in je doelgroep

3. Verhaal gedreven: we geloven dat een verhaal het sterkste middel is dat je kunt gebruiken als je verbinding wilt maken met mensen om je heen.

4. Iteratief: ontwerp is een cyclisch proces waarbij we door continu testen en verbeteren stapsgewijs naar een oplossing toe werken. Dit betekent dat eerdere aannames, ontwerpkeuzes en oplossingen kunnen worden heroverwogen, herontworpen en aangepast. Op deze manier komen we gezamenlijk tot de best passend oplossing voor jouw doelgroep.

5. Samenwerken: waar mogelijk worden stakeholders betrokken bij co-ontwerp en co-creatie. Alle belangrijke veranderingen in de wereld vereisen een gemeenschap met een doel om samen te werken aan verandering. Co-ontwerp vergroot het eigenaarschap van zowel het proces als het christelijke verhaal dat eraan ten grondslag ligt.

6. Geïnspireerd: Redemptive Design komt voort uit het christelijke verhaal van naastenliefde en zorg voor deze wereld. Het daagt christenen uit om een positieve impact te maken in de wereld om hen heen.

7. Open Source: De tools uit onze Redemptive Design aanpak zijn open voor iedereen om te gebruiken. We helpen je uiteraard graag om je te trainen in het gebruik van onze middelen en methoden.

Leer innoveren…

Leer innoveren als organisatie en integreer innovatie door Redemptive Design in je organisatieprocessen en in je community. Wij geloven dat Redemptive Design niet een eenmalig trucje is, maar dat je als organisatie kunt blijven groeien en ontwikkelen en relevant kunt blijven voor je partners, sponsoren, doelgroepen en achterban.

Samen…

Wij worden geïnspireerd door de verhalen en mogelijkheden die we om ons heen horen en zien. We geloven in jouw droom en idee en we helpen je graag deze te realiseren. Onze droom is dan ook om een community van mensen en organisatie te worden die door het gebruik van Redemptive Design christenen uit daagt om een positieve impact te maken in de wereld om hen heen.

h

Erik Houmes

you may also like

0 Comments