Seed Logo
Be A Changemaker
Momentum Labs is een 5 maanden duurend programma voor christelijke ondernemers die hun onderneming willen laten groeien. Voor mensen die een idee tot leven willen laten komen. Voor mensen die een maatschappelijk probleem willen oplossen.

 

Vergroot je impact.

Wanneer heb je je voor het laatst afgevraagd wat er rechtgezet moet worden in onze samenleving? Tegen welk onrecht moet worden opgestaan? Welk probleem moet worden opgelost? Je bent gemaakt voor meer dan alleen maar te bestaan. Je bent hier om een unieke impact en verandering te brengen.

Als SEED geloven wij dat christenen een belangrijke rol vervullen bij positieve veranderingen in onze maatschappij. Wij geloven dat we geroepen zijn om Gods persoonlijkheid en plan voor deze wereld concreet te maken. Dat we niet alleen praten en leren over wie God is, maar dat we ontwerpen, creëren en tastbaar maken dat er een groter plan is buiten de muren van onze kerken.

Heb je een eigen onderneming of een goed idee? Wil je graag invulling geven aan Gods verhaal voor deze wereld, maar weet je soms niet hoe je dit concreet moet maken?

Momentum Labs is opgezet om je te helpen te ontdekken, ontwerpen en ontwikkelen hoe je met jouw onderneming of idee een unieke impact en verandering kan brengen die laten zien wie God is.

Wat is Momentum Labs?
Momentum Labs is een 5 maanden durend programma opgebouwd uit een mix van dag-sessies, master classes en coaching. We gebruiken hiervoor onze unieke Redemptive Design aanpak.  We helpen je om te:

 • Ontdekken waar God je met jouw onderneming of idee toe geroepen heeft.
 • Ontdekken welke impact jouw onderneming of idee kan hebben in jouw context.
 • Ontwikkelen en versterken van je vaardigheden op het gebied van Design Thinking en innovatie voor jouw onderneming of idee.
 • Ontwerpen en testen van oplossingen die invulling geven aan de vraag en nood in jouw context.
 • Vertellen wat jouw verhaal van verandering en impact is.
 • Concretiseren wat de vervolgstappen en acties zijn voor de komende 2-3 jaar.
Word deel van een groter geheel
Als deelnemer aan Momentum Labs maak je deel uit van een cohort van mensen met dezelfde vragen en zoektocht.
Een online leeromgeving gericht op samen werken en samen leren.

Begeleiding door hoogwaardige coaches met ruime kennis en ervaring in hun eigen vakgebied.

Toegang tot een netwerk van gelijkgestemde mensen die zich inzetten voor het creëren van  sociale impact en verandering, wiens focus is om jou een stap verder brengen.

PROGRAMMA ONDERDELEN
Dag

sessies

Iedere maand start met een dag sessie. De Redemptive Design aanpak bestaat uit een serie van tools en methodes. Deze worden in de dag sessies uitgelegd, zodat je in de opvolgende weken aan de slag kan.
Follow up

sessies

In aanvulling op de dag sessie is er iedere maand een online follow up sessie van 1,5 – 2 uur. In deze sessie bespreken we de voortgang van je proces, is ruimte voor verdiepingsvragen rondom de tools en delen we ervaringen en leermomenten met elkaar.
Master

classes

Door het hele programma heen willen we niet alleen het verhaal van SEED laten horen, maar dit juist ook verrijken met lessen en ervaring van mensen uit verschillende praktijkvelden. Dit doen we door online masterclasses. 
1 : 1

Coaching

Als deelnemers krijg je een coach voor de duur van het programma die je zal ondersteunen tijdens het ontwerpproces. Elke coachingsessie is gericht op een essentieel onderwerp dat helpt bij het verder vormen van jou en je idee.
Pitch

Event

We sluiten gezamenlijk af met een pitch event. Een avond waar je voor familie, vrienden, maar ook partners en investeerders een pitch doet voor je onderneming of idee.
De volgende Momentums Labs start september 2022.

DETAILS

STRUCTUUR
 

Maandelijks startend in september 2022 tot eind januari 2023

Week 1 Dag sessie

Week 2

1:1 Coaching

Week 3

Follow Up sessie

Week 4

Masterclass

 

 

 

CURRICULUM
Het curriculum volgt het Redemptive Design Framework van SEED. Hieronder volgt een samenvatting van het curriculum:

Ontdekken identiteit
 • Identiteit – Wie ben ik en waarom ben ik hier?
 • Context – Waar woon, werk en leef ik?
Verander verhaal
 • Wat is de verandering die ik wil zien?
 • Welke stappen zijn er nodig om verandering te zien?
 • Welke specifieke mogelijkheden voor veranding zie
Ontwerp de oplossing
 • Hoe vertaal ik mijn idee naar een Waardepropositie en een Business Model?
 • Hoe ontwerp en test ik mijn idee?
Organisatie Model
 • Hoe creëer ik iets tastbaars?
 • Hoe zet ik mijn bedrijf zo op dat het duurzaam en schaalbaar is?
 • Hoe zet ik een duurzaam finacieel
Community 
 • Hoe ga ik om met mijn klanten rond mijn idee / bedrijf, en met de partners die ik nodig heb om mijn idee / bedrijf te laten groeien?

Verhaal

 • Hoe vertel ik mijn verhaal aan mijn doelgroep(en), partners en investeerders
 • Hoe zet ik een goede pitch op?

Ontwikkel

 • Welke vaardigheden en middelen heb ik nodig om mijn bedrijf te starten?
 • Hoe ziet de strategie er voor de komende 3 jaar uit?
PRIJS

Momentum Labs is bedoeld voor individuen of kleine teams die samenwerken in een onderneming of aan een idee (tot een maximum van drie deelnemers per onderneming / idee).

De volledige vergoeding voor het programma is:
Individuen – € 1.950,-
Teams: € 1.950,-  eerste deelnemer + prijs per extra deelnemer in overleg. 

Mochten de kosten voor het programma een te grote uitdaging zijn, neem dan gerust contact met ons op, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Vergoedingen zijn inclusief:

Alle accommodatie en maaltijden voor de dag sessies;
Alle trainingsmaterialen en toegang tot online platform;
Alle coachingsessies en masterclasses.

Alle andere kosten, inclusief reizen en eventuele kosten in verband met het opstarten van je initiatief, zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling van vergoedingen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Volledige betaling kan vooraf worden gedaan of op basis van het volgende schema.

 

1e betaling € 750,- Bij acceptatie inschrijving

2e betaling

€ 750,- Voor 1 november 2022

3e betaling

€ 450,-

Voor 1 januari 2023

INSCHRIJVING & SELECTIE
Er is een beperkt aantal plaatsen in elk programma. Er worden plaatsen aangeboden aan kandidaten die aan de volgende criteria voldoen:

 • Idee of onderneming in lijn met missie en visie van SEED.
 • Bereidheid om te leren en uitgedaagd te worden door zowel coaches als andere deelnemers.

Alle aanvragers krijgen eerst een interview voor definitieve toelating.

Aanvragen voor ons cohort 2022 sluiten eind augustus 2022. 

 

ONTDEK, ONTWERP EN ONTWIKKEL DE VERANDERING DIE JIJ WILT ZIEN